Podmínky získání a uplatnění 10% slevy pro účastníky soutěže „Oblíbená místa na Šumavě“

Každý účastník soutěže ,,Oblíbená místa na Šumavě”, která probíhala od 9. 8. 2022 do 24. 8. 2022 na oficiálním profilu penzionu Dobík Pasečná na platformách Facebook a Instagram, který označil stránku penzion.dobik „to se mi líbí“ anebo ji začal sledovat a současně nevyhrál ve slosování o ceny žádné místo, získává nárok na promokód s 10% slevou na ubytování v penzionu Dobík Pasečná.

Nárok na získání a užití slevového promokódu vzniká účastníkům, kteří, v době konání soutěže, splnili soutěžní podmínky a vytvoří rezervaci nejpozději do 31.10. 2022. Rezervaci s touto slevou bude možné využít v termínu od 1.12. – 30.6. 2023, přičemž nezahrnuje období Silvestrovských pobytů, tj. 29.-1.1.2023. Rezervace musí být provedena na konkrétní jméno, shodující s vlastníkem profilu na sociální síti Facebook nebo Instagram. Pokud se jméno/přezdívka/nick, v době konání soutěže, na sociálních sítích neshoduje se skutečným jménem uživatele, je třeba jméno/přezdívku/nick, zmínit v poznámce při vytvoření rezervace.

Účastníci soutěže, kteří mají nárok na získání promokódu a následné slevy, budou kontaktováni prostřednictvím soukromé zprávy na platformách Facebook a Instagram výhradně z oficiálního profilu Penzion Dobík.

Slevový kód je nepřenosný a lze ho využít pouze jednou. Sleva se vztahuje pouze na ubytování a nelze uplatnit na stravu ani ostatní služby.

Vítězové soutěže

Facebook

  • 1. Alena Pišanová
  • 2. Pavlína Máchová
  • 3. Jája Zatloukalová

Instagram

  • 1. petra_remenikova
  • 2.jisova.e
  • 3.michalka2421

 

Pravidla soutěže “Oblíbená místa na Šumavě“

1. Vyhlašovatel soutěže
Vyhlašovatelem soutěže pořádané pod názvem “Oblíbená místa na Šumavě” (dále jen „soutěž“) je společnost Reuterovy paseky SE, Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 109 44 192, podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka H 2445.

2. Doba platnosti soutěže
Soutěž probíhá od 9. 8. 2022 do 24. 8. 2022 likováním příspěvku, napsáním odpovědi na soutěžní otázku a označením 2 osob pod příspěvek na portálu Instagram a Facebook a sledováním Instagramové a Facebookové stránky Penzion Dobík. Výherní příspěvek vybere na základě splnění podmínek soutěže vedení resortu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vyhlásit a vybrat výherce samostatně.

3. Účastníci soutěže
Účastníkem soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let, která má trvalé bydliště na území České republiky (dále jen „účastník“), s doručovací adresou na území České republiky, která je registrována na sociální síti Instagram a má po celou dobu soutěže aktivní svůj Instagram účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Instagram a Facebook. Soutěžící účastí v soutěži udělují souhlas se zpracováním osobních údajů. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Reuterovy paseky SE a Reiterschlag SE, ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Pravidla soutěže
Cílem účastníka soutěže je likovat soutěžní post, formou komentáře napsat odpověď na soutěžní otázku pod soutěžní post a označení osoby pod příspěvek na portálu Instagram nebo Facebook a sledováním Instagramové nebo Facebookové stránky Penzion Dobík. Vaše komentáře prosím přidávejte pod tento příspěvek na Facebooku nebo na tento příspěvek na Instagramu. Pořadatel soutěže bude sledovat vaše příspěvky. Výsledky soutěže vyhlásíme do 4 pracovních dnů od ukončení soutěže.

Do soutěže jsou zařazeni všichni účastníci, kteří:
* Dají like soutěžnímu příspěvku, napíší svoji odpověď na soutěžní otázku a označí v ní 2 osoby a budou sledovat Instagramovou nebo FB stránku Penzion Dobík
* Každý soutěžící se může zúčastnit pouze jednou.

5. Výhra
– Víkendový pobyt pro 2 zdarma
– 50% sleva na 2denní pobyt v penzionu
– Romantická večeře pro 2 u bistra Pasečná s pozorováním hvězdné oblohy  dalekohledem (v případě nepříznivého počasí alternativa večeře v restauraci a návštěva sauny)

6. Oznámení výhercům
Výherci soutěže budou vyhlášeni pod soutěžními posty nejpozději do 4 pracovních dnů od ukončení soutěže. Kontaktováni budou prostřednictvím soukromé zprávy na Instagramu nebo Facebooku. Vybrání výhry je možné do 1 roku od vyhlášení výsledků soutěže.

7. Osobní údaje
Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné.

Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Reuterovy paseky SE, Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 109 44 192, Právnická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, složka H 2445. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě podezření z porušení svých práv.

Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem některé z cen, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště.

8. Závěrečná ustanovení

1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky, ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
5. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
6. Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Instagramem/Facebookem a Instagram/Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytujte pořadateli a nikoliv Instagram/Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány pořadateli či organizátorovi soutěže, nikoliv Instagramu/Facebooku.
7. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na e-mail: info@dobik.cz
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 9.08. 2022.